Dit is nog wel een dingetje bij de meeste deelnemers van het taalcafé. Maar sommige dingen als abortus, euthanasie op LHBTI zijn bij de wet geregeld. Dus je zal dit moet accepteren. In ons taalcafé gaf een deelneemster aan dat zij niet naar de dokter durfde. Volgens haar geven Nederlandse dokters je zo maar een spuit in je arm en dan ben je dood. Ze heeft dus iets gehoord over euthanasie in Nederland en dit gonst onder haar gemeenschap. Dat onderwerp hebben we uitgebreid behandeld. Gelukkig is ze nu gerustgesteld. Daar doe je het voor 😉